Power & Energy Series

IEEE PES Thailand จัดสัมมนา สถานีไฟฟ้าแรงสูง : ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ, การออกแบบ, การทดสอบและการนำเข้าใช้งาน