Upcoming Events

Start Date
End Date
Title
Detail

22 July 2019
24 July 2019
การสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง ความปลอดภัยและข้อปฎิบัติ สำหรับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบส่งจ่ายไฟฟ้า

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความปลอดภัยและข้อปฎิบัติ สำหรับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบส่งจ่ายไฟฟ้า
วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอโนมา, กรุงเทพฯ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร: 0-2354-5333 Ext. 500 / 503 (ภัทรกันต์)
แฟกซ์: 0-2354-5322
อีเมล์: seminar@greennetworkseminar.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดŒที่ www.greennetworkseminar.com


21 Aug 2019
23 Aug 2019
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วยเทคโนโลยีพลิกโฉมสำหรับเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษและเมืองอัจฉริยะ

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วยเทคโนโลยีพลิกโฉมสำหรับเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษและเมืองอัจฉริยะ
วันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องธาราเทพ ฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่

บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จํากัด
55/70 หมู่บ้านสินบดีพาร์ค 4 ซอยประชาอุทิศ 72 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
เลขที่ผู้เสียภาษีอากร  0-1055-59086-76-1 (สํานักงานใหญ่)

ติดต่อ คุณสาริณี สาณะเสน
โทร. 084-146-9940
แฟกซ์ 0-2377-8496
e-Mail: penthailand2016@gmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pen-th.com
 


16 Sept 2019
18 Sept 2019
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความเสี่ยงและการบริหารสินทรัพย์สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า

สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง  ความเสี่ยงและการบริหารสินทรัพย์สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
วันที่ 16-18 กันยายน พ.ศ. 2562  ณ โรงแรมอโนมา, กรุงเทพฯ
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร: 0-2354-5333 Ext. 500 / 503 (ภัทรกันต์)
แฟกซ์: 0-2354-5322
อีเมล์: seminar@greennetworkseminar.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดŒที่ www.greennetworkseminar.com


 


28 Oct 2019
30 Oct 2019
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง รถยนต์พลังงานไฟฟ้าและสถานีประจุไฟฟ้า: การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม ปฎิบัติงาน และบำงรุงรักษา

สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง รถยนต์พลังงานไฟฟ้าและสถานีประจุไฟฟ้า: การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม ปฎิบัติงาน และบำงรุงรักษา
วันที่ 28-30 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ณ โรงแรมอโนมา, กรุงเทพฯ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร: 0-2354-5333 Ext. 500 / 503 (ภัทรกันต์)
แฟกซ์: 0-2354-5322
อีเมล์: seminar@greennetworkseminar.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดŒที่ www.greennetworkseminar.com

 


11 Nov 2019
13 Nov 2019
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล: แนวคิด การออกแบบ และกรณีศุกษา

สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล: แนวคิด การออกแบบ และกรณีศุกษา
วันที่ 11-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ณ โรงแรมอโนมา, กรุงเทพฯ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร: 0-2354-5333 Ext. 500 / 503 (ภัทรกันต์)
แฟกซ์: 0-2354-5322
อีเมล์: seminar@greennetworkseminar.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดŒที่ www.greennetworkseminar.com