Upcoming Events

Start Date
End Date
Title
Detail

25 Feb 2019
27 Feb 2019
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง สถานีไฟฟ้าแรงสูง: ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ, การออกแบบ, การทดสอบและการนำเข้าใช้งาน

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง  สถานีไฟฟ้าแรงสูง: ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ, การออกแบบ, การทดสอบและการนำเข้าใช้งาน
วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้อง Lotus ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร: 0-2354-5333 Ext. 500 / 510 (ภัทรกันต์)
แฟกซ์: 0-2354-5322
อีเมล์: seminar@greennetworkseminar.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดŒที่ www.greennetworkseminar.com

 


13 Mar 2019
15 Mar 2019
การสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน: การออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบ และบำรุงรักษา

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน: การออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบ และบำรุงรักษา
วันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ณ ห้องธาราเทพ ฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่

บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จํากัด
55/70 หมู่บ้านสินบดีพาร์ค 4 ซอยประชาอุทิศ 72 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
เลขที่ผู้เสียภาษีอากร  0-1055-59086-76-1 (สํานักงานใหญ่)

ติดต่อ คุณสาริณี สาณะเสน
โทร. 084-146-9940
แฟกซ์ 0-2377-8496
e-Mail: penthailand2016@gmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pen-th.com


21 Mar 2019
23 Mar 2019
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำ: ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม และบำรุงรักษา

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำ: ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม และบำรุงรักษา

วันที่ 21-23 มีนาคม พ.ศ. 2562  ณ ห้อง MR 215-217 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร: 0-2354-5333 Ext. 500 / 510 (ภัทรกันต์)
แฟกซ์: 0-2354-5322
อีเมล์: seminar@greennetworkseminar.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดŒที่ www.greennetworkseminar.com

 

 


13 May 2019
15 May 2019
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบสะสมพลังงาน: การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม ปฎิบัติงานและบำรุงรักษา

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การป้องกันระบบไฟฟ้า: ทฤษฎี และกรณีศึกษา
วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2561 ณ อโนมา กรุงเทพฯ
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร: 0-2354-5333 Ext. 500 / 510 (ภัทรกันต์)
แฟกซ์: 0-2354-5322
อีเมล์: seminar@greennetworkseminar.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดŒที่ www.greennetworkseminar.com


05 June 2019
07 June 2019
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การทดสอบและเฝ้าตรวจออนไลน์อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การทดสอบและเฝ้าตรวจออนไลน์อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
วันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องธาราเทพ ฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่

บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จํากัด
55/70 หมู่บ้านสินบดีพาร์ค 4 ซอยประชาอุทิศ 72 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
เลขที่ผู้เสียภาษีอากร  0-1055-59086-76-1 (สํานักงานใหญ่)

ติดต่อ คุณสาริณี สาณะเสน
โทร. 084-146-9940
แฟกซ์ 0-2377-8496
e-Mail: penthailand2016@gmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pen-th.com
 


10 June 2019
12 June 2019
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การป้องกันระบบไฟฟ้า: ทฤษฎี และกรณีศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การป้องกันระบบไฟฟ้า: ทฤษฎี และกรณีศึกษา
วันที่ 10-12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้อง Lotus ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร: 0-2354-5333 Ext. 500 / 510 (ภัทรกันต์)
แฟกซ์: 0-2354-5322
อีเมล์: seminar@greennetworkseminar.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดŒที่ www.greennetworkseminar.com