Upcoming Events

Start Date
End Date
Title
Detail

12 Sept 2018
14 Sept 2018
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานกระจายตัวในไมโครกริด: การออกแบบบูรณาการ ระบบควบคุมและบริหารจัดการ

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานกระจายตัวในไมโครกริด: การออกแบบบูรณาการ ระบบควบคุมและบริหารจัดการ
วันที่ 12-14 กันยายน 2561 ณ ห้องธาราเทพ ฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่

บริษัท เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี เน็ทเวิร์ค จํากัด
55/70 หมู่บ้านสินบดีพาร์ค 4 ซอยประชาอุทิศ 72 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
เลขที่ผู้เสียภาษีอากร  0-1055-59086-76-1 (สํานักงานใหญ่)

ติดต่อ คุณสาริณี สาณะเสน
โทร. 084-146-9940
แฟกซ์ 0-2377-8496
e-Mail: penthailand2016@gmail.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pen-th.com
 


29 Oct 2018
31 Oct 2018
สัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานจากขยะชุมชน : ข้อกําหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม และบํารุงรักษา

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง  ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานจากขยะชุมชน : ข้อกําหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม และบํารุงรักษา 
วันที่ 29-31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้อง Lotus ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร: 0-2354-5333 Ext. 500 / 510 (ภัทรกันต์)
แฟกซ์: 0-2354-5322
อีเมล์: seminar@greennetworkseminar.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดŒที่ www.greennetworkseminar.com
 


26 Nov 2018
28 Nov 2018
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง เมืองอัจฉริยะ (Smart City): Energy, Community, Building, Mobility, Environment and Innovation

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง เมืองอัจฉริยะ (Smart City): Energy, Community, Building, Mobility, Environment and Innovation
วันที่ 26-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้อง Lotus ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร: 0-2354-5333 Ext. 500 / 510 (ภัทรกันต์)
แฟกซ์: 0-2354-5322
อีเมล์: seminar@greennetworkseminar.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดŒที่ www.greennetworkseminar.com